Leasing


W ramach leasingu strona finansująca ( Fundusz ) przekazuje klientowi prawo do korzystania z rzeczy na uzgodniony w umowie czas, w zamian za ustalone miesięczne raty leasingowe. Na koniec umowy leasingu , klient ma prawo wykupić leasingowany przedmiot za ustaloną przez niego wartość ( np. 1 % ) .Uproszczone procedury umożliwiają zawarcie umów leasingu w krótkim czasie i bez zbędnych formalności.

Korzyści dla przedsiębiorcy:


 • Obniżenie kosztów podatkowych – rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu, a więc zmniejsza podstawę opodatkowania.
 • Poprawa przepływów pieniężnych – przedsiębiorca nie angażuje swoich zasobów finansowych w celu nabycia środków trwałych inwestycyjnych, a wolne środki może wykorzystać np. do obrotu.
 • Elastyczność przy spłacie leasingu – warunki płatności rat leasingowych w zależności do profilu działalności firmy mogą być dostosowane indywidualnie do potrzeb przedsiębiorcy.
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych produktów dodatkowych: ubezpieczenia, obsługa flot samochodowych, karty paliwowe itp.
 • Przy standardowych przedmiotach leasingu możliwość stosowania procedur uproszczonych, minimalizujących formalności.

Dodatkowe korzyści:


 

 • Szybka decyzja o finansowaniu inwestycji
 • Niższe wymogi dokumentowe niż przy zastosowaniu alternatywnych źródeł finansowania
 • Ograniczona ilość zabezpieczeń
 • Niski wkład własny
 • Poprawa płynności przedsiębiorstwa (leasing zwrotny) – Fundusz odkupuje twój sprzęt a następnie leasinguje go tobie
 • Przy typowych przedmiotach uproszczenia proceduralne

Otworzyliśmy nową filię w Poznaniu, zapraszamy do kontaktu!
Dorota Munio,
+48 723 190 695